polski | english
   
O mnie Działalność naukowa Publikacje Dydaktyka Kontakt
Książki
Rozdziały w książkach
Czasopisma
Konferencje międzynarodowe
Konferencje krajowe
Raporty i opracowania
Wybrane cytowania
Nagrody
Książki
dodano 2011.11.26 o 12:51


Książki wydane za granicą


Książki wydane w kraju

  1. P. Zwierzykowski: Modelowanie mechanizmów zarządzania ruchem w wielousługowych sieciach komórkowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, seria Rozprawy, nr 522, Poznań, 2014
  2. M. Głąbowski, M. Stasiak, P. Zwierzykowski: Modelowanie i wymiarowanie ruchomych sieci bezprzewodowych , Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2009
  3. M. Głąbowski, S. Hanczewski, M. Stasiak, P. Zwierzykowski: Podstawy projektowania sieci teleinformatycznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
  4. M. Stasiak, P. Zwierzykowski: Usługi w sieciach teleinformatycznych. Wydane przez Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999